• ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Вебсайтын бүртгэлийн хэсэгт холбогдох мэдээллээ бөглөж төлбөр төлөн бүртгэлээ албан ёсоор нээлгэсэн хувь хүнийг гишүүн гэж нэрлэнэ: 

  • ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ЭРХ

Вэбсайтын систем ашигласны төлбөрийг төлж гишүүн болсноор та дараах эрхүүдийг эдлэх нээгдэх болно:

  • Мэргэжлийн программуудийг хязгааргүй эрхээр татах
  • Цахим номууд үнэ төлбөргүй татах
  • Хэрэгцээт ДАТА мэдээлэлийг үнэ төлбөргүйгээр татах
  • ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ХУГАЦАА

2021 оны 12 сарын 31 өдөрийг дуустал хязгааргүй эрхтэй байна. 2022 оноос эхлээд гишүүнчлэлийн эрх нь тодорхой төлбөртэй байна. 

  • ТӨЛБӨР

Гишүүн нь 1 жил тутамд 20000₮ (хорин мянган төгрөг) ний төлбөртэй байна.

(Жич энэхүү төлбөр нь ямар нэгэн датаны төлбөр огт биш. Зөвхөн системийн тогтвортой ажиллагааны зардал юм.)