Ашигт малтмалын нөөцийг улсын бүртгэлд авсан ЭБМЗ-ийн хурлын протокол